Welkom.BOOKS.

© 2007 - 2018 TuinVee

Send email

Als hobby een passie wordt...
When hobby becomes a passion...
Boekje de SeramaKLEUREN
Porto NL: Є3,65
Porto EU (ook B): Є11,50
Bubbel envelop 1 euro.
NL totaal: Є29,15 EU/België totaal: Є37,00
24.
50
Є
Per bank betalen? Mail!
De SeramaKLEUREN

Het is een waagstuk, in dit vroege stadium waarin de Serama’s verkeren en ze (nog) niet op kleur gefokt worden. Toch is dat al wel gedaan een aantal generaties en de opgedane ervaringen staan in dit 116 pagina’s tellende boekje van hetzelfde formaat als het rasboekje. Meer dan 360 kleurenfoto’s illustreren de mystieke SeramaKleuren die ontrafeld worden. Natuurlijk zijn er nog vraagtekens en die worden er ook duidelijk bij vermeld met de vraag: wat is dit?

De Serama zal, nu ze erkend is door de Entente Européenne, en als ze in meer en meer landen nationaal erkend is, op haar manier op kleur gefokt worden echter bijna niemand weet hoe dat moet en welke haan en hen bij elkaar horen. Dat ziet u in dit boekje op de foto’s.

De uitleg van de SeramaKleuren is zoals in Genetica van de Kippenkleuren, echter minder uitgebreid. Het is onmogelijk om een boekwerk van 224 pagina’s in zo’n klein boekje te stoppen.
De kleurbeschrijvingen zijn specifiek toegespitst op de Serama’s en zoals die beschreven zijn in de Europese Serama standaard en voorzien van foto’s van voorbeelden van de besproken kleur.
Het hek is nu van de dam m.b.t. het proberen de Serama’s kleurvast te fokken in haar eigen unieke kleuren. Durft u de uitdaging aan?
The Serama Colours

Its a venture, this early stage of Serama colour breeding. But, it has been done for several generations. Serama are bred for type, size and character, their colours seem to be a mystery, but they aren’t. In this 116 page book (A5 oblong) more than 360 colour photos show you how to identify the colours and that is where selection starts.
Since the Serama is entering the conventional poultry world, some breeders want to breed them for cage judging according to standardized colours in Europe or just for fun.

In Europe typical Serama colours are accepted by the European Standard commission but not everybody knows which rooster and hen match in order to breed them true to colour.

Explanation in Serama Colours similar to Genetics of Chicken Colours - The Basics although less extended. Its impossible to put a book of 224 pages into a small book.
The colour descriptions are focussed on the specific colours which are seen in Serama and the ones described in the European Serama standard (identical to the world standard for type). The discussed colours are illustrated by photos.
Serama kleurenboekje + porto Nederland
€ 29,15
Serama kleurenboekje + porto aangetekend Europa/Belgie  € 37,00
Beide boekjes Nederland: Serama Rasboekje (groen) + Serama Kleurenboekje (rood) samen:
€15,75 + €24,50 + 1,- + €3,65 = €44,90
Beide boekjes België : Serama Rasboekje (groen) + Serama Kleurenboekje (rood) samen:
€15,75 + €24,50 + 1,- + €11,50 = €52,75